Önemli Tarihler

Özet Son Tarihi 18 Eylül 2017
Özet Kabulünün Katılımcılara Bildirilme Tarihi 22 Eylül 2017
Sempozyum Katılım ve Konaklama Ücretlerinin Son Yatırıma Tarihi 29 Eylül 2017
Tam Metin Son Gönderim Tarihi 06 Ekim 2017

 

Not: Tam metin gönderimi isteğe bağlı olup tam metni gönderilen, sözlü sunulan ve seçilen bildiriler, “Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi”, “Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi” ve “Çevre Mühendisleri Odası Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi”nin özel sayılarında basılacaktır. Dergiler, akademik teşvik kapsamındadır.