Konular

 • Deniz ve Kıyı Kirliliği
 • Halk Sağlığı ve Deniz Kirliliği
 • Deniz Taşıtları Kaynaklı Kirlilik ve Kontrolü
 • Körfez-Haliç-Liman Kirliliği ve Kontrolü
 • Sediment Kirliliği ve Kontrolü
 • Deniz ve Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Kontrolü
 • Denizlerde Petrol Kirliliği
 • Su Ürünleri, Sucul Canlılar ve Biyoçeşitlilik
 • Balıkçılık
 • Evsel ve Endüstriyel Kaynaklı Kirlilik ve Kontrolü
 • Katı ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü
 • Arıtma Çamurlarının Kontrolü
 • Hava-Su-Toprak Ara Yüzeylerinde Kirlilik Geçişleri
 • Toprak-Yeraltısuyu-Deniz Ortamı Kirlilik Geçişleri
 • Ekotoksisite
 • Su ve Havza Yönetimi
 • Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Rekreasyon ve Turizm
 • Kıyı Oşinografisi
 • Kıyı Hidrodinamiği
 • Kıyı Jeomorfolojisi
 • Kıyı Mühendisliği
 • Kıyı Kırılganlığı, riskleri ve tehlikeleri
 • Kıyı yönetimi ve planlaması
 • Kıyıların korunması
 • Kıyı kanunu ve sorunları