Bilimsel Program

10 Ekim 2017, Salı
08:30
09:30
Sempozyum Kayıt İşlemleri
  A Salonu
09:30
10:00
Açılış töreni ve açılış konuşmaları

Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkanı

Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Uludağ Üni. Rektörü

Recep ALTEPE
BBB Başkanı

İzzettin KÜÇÜK
Bursa Valisi
  A Salonu
10:00
11:00
1. OTURUM

Oturum Başkanı:
Hakan BEBEK

Bursa Kıyı, Plaj ve Denizlerde Deniz Çöpleri Yönetimi
Ebru Beşiktepe

Entegre Atık Yönetimi
Yeşim Dedeoğlu

Kara Kökenli Kirliliğin Deniz Kirliliğine Etkisi ve Yapılan Çalışmalar
Devrim İzgi
11:00
11:30
Kahve Arası
  A Salonu
11:30
12:30
2. OTURUM

Oturum Başkanı:
Nalan FİDAN

Deniz ve Kıyı Kirliliği Bakanlık Çalışmaları
Serhan Akar

Bursa Deniz Trafiği ve Kirliliğe Etkileri
Mustafa Asım Sulu

Deniz Kirliliği Analiz Sonuçları
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi

Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışmaları
İbrahim Tan
12:30
13:30
Öğle yemeği (Gemlik Asım Kocabıyık MYO - Bahçe)
  A Salonu B Salonu C Salonu
14:00
15:30
3. OTURUM

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Taner YONAR

Deniz Deşarjı Öncesi Endüstriyel Atıksuların Arıtımına Bir Alternatif: Mikrodalga ile Arıtım
Nezih Kamil Salihoğlu, Merve Tekince, Zeinab Amin

Deniz Suyundaki Kirletici ve Ağır Metallerin Giderilmesi İçin Gözeneksiz Membran Hazırlanması ve Uygulaması
Filiz Uğur Nigiz

Tekstil Proseslerinde Kullanılan Kimyasal Maddelerin İnsan ve Çevre Üzerine Etkileri ve Önlemler Niteliğinde Met Uygulamaları
Aslıhan Koruyucu, Esra Tınmaz Köse

Kahverengi Alabalığın (Salmo trutta fario) Yüzme Performansı Üzerine SDS (Sodium Dodecyl Sulphate)'nin Etkileri
Arzu Uçar, Gonca Alak, Veysel Parlak, Ahmet Topal, Muhammed Atamanalp, Telat Yanık, Esat Mahmut Kocaman, Saltuk Buğrahan Ceyhun

Yağlı Atıksuların Üç Boyutlu Çelik Elektrotlar Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı
Sercan Göç, Ayten Genç

Yoğun Atık Su Deniz Deşarjlarının Üç Boyutlu Laboratuar Modellemesinin Etkileri
Semih Nemlioğlu
3. OTURUM

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Nurhayat DALKIRAN

Doğancı Baraj Gölü (Bursa, Türkiye) Fitoplanktonik Alg Florası
Nihan Özengin, Tahir Atıcı, Ayşe Elmacı, Taner Yonar

Deniz Salyangozunun (Rapana Venosa Valenciennes, 1846) Yenilebilir Dokularındaki Cd Ve Pb’nin Biyoerişilebilirliği
Kenan Gedik, Serkan Koral, Ertuğrul Terzi

Küresel CO2 Derişimindeki Artışın Yeşil Deniz Yosunu Ulva flexuosa (Chlorophyta) Türü Üzerine Etkileri
Gamze Yıldız, Şeyma Tiryaki, Şükran Dere

Mustafakemalpaşa Çayı’nda (Bursa) Bor ve Arsenik Kirliliğinin Uzun Dönemdeki Değişimi
Nurhayat Dalkıran, Didem Karacaoğlu, Dilara Taş, Güllü Karabayırlı, Halil Delibaşı,
Sevil Atak, Tuğçe N. Arda Koşucu, Firuze Coşkun, Enis Akay, Şükran Dere

Akuakültürde Çevre ve Güvenlik
Fatih Perçin

Bursa Kıyılarında Deniz Biyoçeşitliliği Gözlem Çalışmaları
Uğur Sevinç
3. OTURUM

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Adem AKPINAR

Marmara Denizi’nin Hidrodinamiğinin Gemlik Körfezi’ne Etkisi
R. Emre Çakmak, Murat Can, Ş. Tülin Akkaya Aslan, Feza Karaer, Adem Akpınar

Kıyı Şehirlerinde Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Projeleri Çed Uygulamaları: Bursa İli Örneği
Nursel Kaleoğlu, Esra Şehin Güler, Özcan Yavaş, Çağla Çelikli

Derin Deniz Deşarjı Sistemlerinin Marmara Havzasına Etkileri: Bursa İli Örneği
Özcan Yavaş, Berrak Erol Nalbur

Marmara Denizi’nin 2014 Yılı Deniz Dalga Durumunun Analizi
Volkan Kutupoğlu, Bilal Bingölbali, R. Emre Çakmak, Adem Akpınar

Avrupa Birliği Kıyı Alanlarının Bütünleşik Yönetimine İlişkin Strateji ve Projeleri Örneğine Bursa İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı
Uluay Koçak Güvener

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kıyıları Bütününde Hazırlanan Uygulama Projeleri Örneği Gemlik Kurşunlu Sahil Yolu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi
Abdurrahman Güneş
15:30
16:00
Kahve Arası
  A Salonu B Salonu C Salonu
16:00
17:30
4. OTURUM

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Berrak EROL NALBUR

Yeni Bir Tür Fenton (Enzimatik Fenton) ile Arıtma
Nagihan Ersoy Korkmaz

Nagihan Ersoy Korkmaz, Abdullah Aksu, Nuray Çağlar

Nanofiltrasyon (NF) Yöntemi İle Sulardan Demir Giderimi
Ali Rıza Dinçer, Gonca Günbatar

Β-Laktam (Sefaleksin, Sefazolin, Sefoperazon, Sefaklor, Sefuroksim, Ampisilin) Grubu Antibiyotikleri İçeren Atıksuların Fenton Prosesi İle Arıtabilirliğinin Araştırılması
Hande Helvacıoğlu, Ayşe Kurt, Taner Yonar

Göllere Deşarj Edilen Çeşitli Arıtma Prosesleri İle Arıtılmış Suların Pestisit Parametreleri Yönünden Değerlendirilmesi
İpek Aksangür, Berrak Erol Nalbur

Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus Sp.suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması
Tuba Sevgi, Baran Enes Güler, Behice Zeren, Büşra Özalpar,
Maoulida Abdou, Elif Demirkan
4. OTURUM

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Feza KARAER

Sürdürülebilir Gelişim ve Çevre Korumada Yeşil Enerji Kaynaklarının Rolü: Türkiye Değerlendirilmesi
Enisömer Vural, Ümmihan Danış

Katı Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Zehra Poroy, Güray Salihoğlu

Desalinasyon Tesislerinde Enerji Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji
Deniz Dölgen, Mehmet Necdet Alpaslan

Balıkçı Barınaklarında İş Güvenliği ve Çevre Sorunları
Fatih Perçin

Balıkçılıkta Risk Faktörleri ve Kazalar
Fatih Perçin
4. OTURUM

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN

Bursa Atmosferindeki SO2 Ve NOx Konsantrasyonları ve Sucul Ortamlara Etkileri
Mehmet Ferhat Sari, Fatma Esen

Hayvancılık İşletmelerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Modellenmesi
Yunus Bayındır, İlker Kılıç

Havadan Okyanuslara Önemli Bir Antropojenik Kirlilik: İç ve Dış Ortam Atmosferik Döküntülerinde Mikroplastiklerin Tespiti
Meral Yurtsever, Meryem Yılmaz, Ayşe Hilal Kartal,
Yavuz Selim Ünlü

Türk Boğazlar Sistemi’ Nin Farklı Bölgelerinden Alınan Midyelerde (Mytilus Galloprovincialis) PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) ların Belirlenmesi
Esra Billur Balcıoğlu, Abdullah Aksu, Nuray Çağlar Balkıs, Bayram Öztürk

Arıtma Çamuru Uygulamasının Topraktaki Bazı Azot Proseslerine Etkisi
Esra Demir, Fatma Olcay Topaç Şağban

Ramöz Bacasından Kaynaklı Atık Yağ ile Kirlenmiş Topraklarda Bazı Enzim Aktivitelerinin Değişimi
Aslı Cansu Özgen, F. Olcay Topaç Şağban
20:00
22:00
GALA Yemeği (Burfaş Dobruca Tesisi)
11 Ekim 2017, Çarşamba
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:30
10:30
5. OTURUM

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ

Atık Döküm Kumlarının Hazır Beton Üretiminde Yeniden Kullanımı: Bursa İli Örneği
Melike Yalılı Kılıç, Murat Tüylü

Β-Laktam (Sefaleksin, Sefazolin, Sefoperazon, Sefaklor, Sefuroksim) ve Penisilin (Ampisilin) Grubu Antibiyotikleri İçeren Sentetik Atıksuların UV/H2O2 Prosesi İle Arıtabilirliğinin Araştırılması

Barış Acar, Ayşe Kurt, Taner Yonar

Hidrokarbon İçerikli Atıksuların Arıtılması
Ender Karaelli, Berrak Erol Nalbur

Bursa Halk Plajlarının Tanıtımı ve Plaj Kullanım Bilinçlendirme Çalışmaları Faaliyetleri
Ömür Can Kurtuluş
5. OTURUM

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Kamil SALİHOĞLU

Limanlarda Yeşil Liman/Eko Liman Uygulama Çalışmaları ve Gemlik Körfezi
Limanlarının Durumu

Nezih Kamil Salihoğlu, Merve Kumova, Merve Tekince, Sevinç Çakmak

Dijital Çevre Yönetim Sistemi
Makbule Çetin

Gemlik Körfezi'ndeki Plajların Mavi Bayrak ve Tesislerin Yeşil Anahtar Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Nazife Küçükaslan, Nezih Kamil Salihoğlu, Sevinç Çakmak, Zeinab Amin

Sahil Bölgelerinde Evsel Nitelikli Atık Yönetimine Bir Örnek
Burak Öner, Sevil Çalışkan Eleren, N. Kamil Salihoğlu
5. OTURUM

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Güray SALİHOĞLU

Çanakkale Belediyesi Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Alternatif Bertaraf Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Sultan Özbakır, Akın Alten

Katı Atık Toplama Sürecinde Akıllı Sistem Uygulaması
Kadir Çavdar, Serkan Özşahin, Ü.Koray Özyanık, F.Yıldız Çavdar

Kauçuk Atıkları ve Yönetimi
Pelin Karabulut, Güray Salihoğlu

Otomotiv Endüstrisinden Kaynaklanan Su Bazlı Boya Çamurlarının Kompostlanmasında Dezentegrasyonun Etkisi
Selnur Uçaroğlu, Ecem Özdemir
10:30
11:00
Kahve Arası
  A Salonu B Salonu C Salonu
11:00
12:30
6. OTURUM

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Metin TAYLAN

Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği ve Alınacak Önlemler
Metin Taylan

Gemi Balast Sularının Oluşturduğu Sediman Kirliliği
Tanzer Satır, Neslihan Doğan Sağlamtimur

Gemi Atık Sularından Petrol Türevli Bileşiklerin Geri Kazanımı
Melike Yalılı Kılıç, Berkay Avcı

Doğu Akdeniz'de Petrol Kirliliğinin Modellenmesi
Muhittin Güneş Onay, Elif Pehlivanoğlu-Mantaş, Flavio Martins

Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki Gürültünün Halk Açısından Değerlendirilmesi
Melike Yalılı Kılıç, Merve Nur Abuş

Hidrolik Yapıların Flotasyon İşleminde Kullanımı
Muhammed Cihat Tuna, Ayça Aytaç
6. OTURUM

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KATİP

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi
Harun Aydın, Erdal Öğün, Funda Aydın, Özlem Selçuk Zorer, Ataman Altuğ Atıcı, Asude Gültekin, Ömer Faruk Özdemir, Gülhan Bora, Betül Bozlar Pınaroğlu, Fazlı Şen, Nergiz Yıldız, Mahmut Elp, Hasan Solmaz

Atıksu Derin Deşarj İmalatında Çevre Yönetim Sistemi

Ahmet Burak Akkoyunlu, Süleyman Şakar

Bursa’da Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Simge Solak, Melike Yalılı Kılıç, Seval Kutlu Akal Solmaz

Taşkınların Etkileri ve Risk Yönetimi
Aslıhan Katip

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Uygulamaları
Fehiman Çiner

Atık Kül Katkılı Geopolimer Yapı Malzemesi Üretiminde Sodyum Hidroksit Kullanımı
Neslihan Doğan Sağlamtimur, Ahmet Bilgil, Hatice Öznur Öz, Türkan Vural, Turan Şevki Köker
6. OTURUM

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr.Arzu TEKSOY

Türkiye Denizlerinin Deniz Kirliliği Bakımından Bakteriyolojik Karakteri
Gülşen Altuğ, Mine Çardak, Pelin S. Çiftçi Türetken, Sevan Gürün, Samet Kalkan

Plastik Poşet Kullanımı ve Deniz Kirliliği
Berna Yiğit, Ezgi Karabacak, Güray Salihoğlu

Karasal Kirletici Kaynaklarının Gemlik Körfezine Etkisi: Karsak Deresi Örneği
Arzu Teksoy, Aslıhan Katip, Berrak Erol Nalbur

Zeytincilik Faaliyetlerinin Gemlik Körfezi'ne Etkileri
Ebru Garip, Sevil Çalışkan Eleren

Deniz Çöpleri ve Bursa'da Deniz Çöpleri ile Mücadele
Ali Demir
13:00
14:00
Öğle Yemeği (Burfaş Atatepe Sosyal Tesisi)

14:30
17:30

Sahil Şeridi Teknik Gezisi
18:00
20:00
Akşam Yemeği (Burfaş Narlı Sosyal Tesisi)
12 Ekim 2017, Perşembe
  Kültür Gezisi
10:00
12:00
Cumalıkızık Köyü
12:30
13:30
Öğle yemeği (Kayhan Döner Sofrası)
14:00
18:00
ULUCAMİ, KOZAHAN, SULTAN KÜLLİYELERİ
(Unesco Dünya mirasına giren yerler)